Om

Maracana förening bildades 1996 av en grupp vänner bestående av socialarbetare och konstnärer med syfte att stödja en brasiliansk organisation, ADMER, som arbetade med gatubarn i Sao Paolo. Detta projekt gjordes tillsammans med ABF, Vuxenskolan samt Studiefrämjandet. Syftet med projektet var att barnen skulle komma bort från droger, gå i skolan, uppleva ett nytt liv i en varm miljö full av kärlek och få en bra plats i samhället. Under denna tiden blev det uppenbart att ett bra sätt att främja utvecklingen hos vuxna och unga är att de intresserar sig för och samarbetar med andra i samhället som arbetar med social utveckling. Under denna tiden blev Maracana aktiv internationellt och inledde ett samarbete med Cooperativa sociale La Comunitá som bedriver socialt arbete med barn och unga i Genova, Italien. I detta samarbete vi även med Il Moltiplicatore, centrum för förebyggande av ungdomsriskbeteende, utbildningsförvaltningen ISTIS – alla i Genova kommun samt kommunen själv. Detta samarbete etablerade sig som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Maracana fortsatte sedan sitt samarbete med Genova stad och organiserade utbyte med universitet i Italien för lärare och socialarbetare.

Maracana har också varit samarbetspartner i byggandet av frågeförmuläret ”Participation and Lonliness in school – Solidarity and bullying” vilket brett användes under 2002-2005 för att studera orsaken till mobbning i skolor i Genova, Italien. Detta formulär blev översatt och testat i Malmö 2004-2005. Maracana var Sveriges samarbetspartner i Daphne projektet ” Care for Careers” 2004-2008. Projektet handlade om att förebygga våld av informella vårdgivare gentemot äldre kvinnor med alzheimers. Projektet var ett samarbete mellan Italien, Sverige och Litauen.

Sedan september 2015 har föreningen engagerat sig i stöd åt ensamkommande barn och unga. Vi började med att organisera kurser där ungdomar och vuxna fick lära sig de grundläggande färdigheterna i konstgrafik. Kurser finansierades av Studiefrämjandet i Malmö och hölls på söndagar i ett kommunalt stödboende för ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Vid varje kurstillfälle deltog ungefär 10-12 personer blandat från föreningen Maracana och ungdomar från stödboendet. I samband med kursen anordnades utställningar på bibliotek runt om i Malmö där det visades verk från kursen samt hölls workshops för besökarna, där barn och vuxna kunde få prova på grafiktekniker på plats.

Denna grafikkurs blev bara början på ett långt och viktigt samarbete med dessa ungdomar. Vi märkte att det fanns ett stort behov av stöd till skolan och läxor och att just detta var ett orosmoment i deras vardag. Maracana koordinerade med personalen på stödboendet ett tillvägagångssätt för att hjälpa ungdomarna med läxor på boendet. Det resulterade i en individuell läxhjälp där alla i föreningen och ungdomarna utgår från sina egna ämneskunskaper samt tidsmöjligheter.

Sedan 2015 har vi vuxit så det knakat och grafikkursen och läxhjälpen har utvecklats till en plats där vi alla möts och bildar ett sammanhang. Vi gör aktiviteter, myndighetsstöd, emotionellt stöd och verkar som vänner. Idag är vi majoritet social arbetare och konstnärer som arbetar tillsammans men även många inom internationella studier.

Annons